Tutkimushaasteet ja yhteistyö

Platform for local collaboration and research proposals (in Finnish)

Tutkimushaasteita ja kutsuja yhteistyöhön

Tälle sivulle kootaan tutkimushaasteita eri organisaatioista ja niitä voi poimia opinnäytetöiksi, tutkimusideoiksi ja muihin sopiviin yhteistyömuotoihin. Myös opinnäytteen etsijät voivat kutsua tutkimusyhteistöhön eri tahoja.

Mikäli organisaatiollanne on haasteita tälle sivulle lisättäväksi, ottakaa yhteyttä sivun alalaidassa olevan lomakkeen kautta.


Kunnat

Haasteen kuvaus Haaste voimassa Yhteyshenkilö
Joensuun kaupunki ja Kontiolahden kunta on toteuttanut yläkouluikäisille kiinalaisille viikon mittaisen leirikoulun elokuussa 2019 ensimmäisenä laajana pilottina koulutusliiketoiminnassa. Leirikoulu toteutettiin yhdessä suomalaisten oppilaiden kanssa ilmiöpohjaisen viikon muodossa. Mukana järjestämisessä ovat olleet myös kans ainvälinen matkaoperaattori, paikallinen matkanjärjestäjä, Riveria ja Visit Karelia. Leirikoulun taustaa voit lukea tästä EduParkin uutisesta ja toteumasta lyhyesti täältä. Leirikoulun järjestäminen on jättänyt avoimia kysymyksiä seuraavissa teemoissa

 • miten suomalaiset oppilaat kokevat leirikoulun sisältöineen (mm. kotikansainvälisyys, kieli- ja kulttuurikasvatus)
 • miten leirikoulu vaikuttaa opettajan työnkuvaan (mm. uusi OPS, työtehtävien eroavaisuus normaalityöstä, kuormittavuus, palkitsevuus, jatkuva oppiminen)
 • mitä vaikutuksia leirikoulujen järjestämisellä on alueen elinvoimaan (matkailupalvelut, kuljetusyritykset, majoitusyritykset, ravintolat, kaupat, muut toimijat)
 • leririkoulutoiminnan liiketoiminnalliset näkökulmat (hinnoittelu, kulurakenne, tuotteistaminen, markkinointi, skaalaaminen)
 • kunta- ja organisaatiorajat ylittävät yhteistyömahdollisuudet leirikoulutoiminnassa (mm. kuntien välinen yhteistyö, yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö, yksityiset palveluntuottajat, yhdistykset)

Myös kaikki muut ulottuvuudet teemassa kiinnostavat Joensuun kaupunkia.

Eritasoiset opinnäytteet teemoista ovat mahdollisia. Ota yhteyttä ja keskustellaan tarkemmin!

4.10.2019- 31.12.2020
Joensuun kaupungin hyvinvoinnin toimialan kehittämisjohtaja Jani Kaasinen, jani.kaasinen (at) joensuu.fi
Haasteen kuvaus Haaste voimassa Yhteyshenkilö
Joensuun kaupunki on palkannut vuoden 2019 aikana neljälle eri peruskoululle uudella työnkuvalla toimivia henkilöitä, hyvinvointiohjaajia. Hyvinvointiohjaajan työn keskiössä on olla koululla lasten ja nuorten arjessa toimiva kiireetön aikuinen, jota eivät sido pedagogiset velvollisuudet. Hyvinvointiohjaaja tarkastelee lapsen, nuoren ja perheen asiaa kokonaisuutena ja voi reagoida nopeasti arjessa havaittuihin asioihin. Tämän uudenlaisen lähestymistavan tueksi tarvitsisimme näkökulmia esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

 • Mihin asioihin tai ilmiöihin hyvinvointiohjaajan työnkuvalla on pystytty vaikuttamaan?
 • Mikä on ollut lasten, nuorten, perheiden ja koulun kokemus ko. palvelusta
 • Onko esimerkiksi joku tietty toimintamalli todettu erityisen vaikuttavaksi? Mikä sen on mahdollistanut?
 • Mikä on ollut työn vaikuttavuus taloudellisessa kontekstissa?
 • Onko työnkuvalla pystytty kehittämään monitoimijaista yhteistyötä lasten ja nuorten näkökulmasta?

Kerromme asiasta mielellämme lisää!

15.10.2019- 31.12.2020
mikko.vauhkonen (at) joensuu.fi
Haasteen kuvaus Haaste voimassa Yhteyshenkilö
Lapset puheeksi -menetelmän pilotti Joensuun kaupungin perusopetuksessa 1. ja 7. luokilla 2018-2020

Lapset puheeksi -työmalli on tutkimusnäyttöön perustuva menetelmä, jota käytetään yhteistyön pohjana opettajien ja huoltajien välillä. Yksinkertaistettuna on kysymys valmiista haastattelurungosta, jonka avulla sanoitetaan oppilaan vahvuuksia ja toisaalta puututaan haasteisiin rakentamalla oppilaan tueksi pieniä arjen tekoja. Menetelmä tukee positiivista pedagogiikka. Opettajat käyvät LP-menetelmäkoulutuksen (12h) ennen sen käyttöönottoa. LP-menetelmä on käytössä myös Siun soten -palveluissa, ja sen avulla luodaan yhdyspintaa koulun ja Siun soten välillä. Kysymyksessä on preventiivinen työote.

Tutkimusaiheita:

 • LP-keskustelukokemus (opettajan, huoltajan, oppilaan näkökulma)
 • Miten opettajat ovat ottaneet vastaan uuden työotteen, menetelmäkoulutuksen? Vanhempien kohtaaminen?
 • LP:n hyödyt yhteistyölle kotien kanssa? Vahvuuksien sanoittaminen?
 • Yhdyspinta Siun soten -kanssa
13.1.2020- 31.12.2020
helka.sivonen (at) edu.joensuu.fi

Itä-Suomen yliopisto

Haasteen kuvaus Haaste voimassa Yhteyshenkilö
Tähän nostetaan UEFista tulevia tutkimuspyyntöjä.
x.x.20xx-x.x.20xx
Titteli Etunimi Sukunimi email@mailiosoite.fi

Karelia-ammattikorkeakoulu

Haasteen kuvaus Haaste voimassa Yhteyshenkilö
Tähän nostetaan Karelialta tulevia tutkimushaasteita. x.x.20xx-x.x.20xx Titteli Etunimi Sukunimi email@mailiosoite.fi

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria

Haasteen kuvaus Haaste voimassa Yhteyshenkilö
Tähän nostetaan Karelialta tulevia tutkimushaasteita. x.x.20xx-x.x.20xx Titteli Etunimi Sukunimi email@mailiosoite.fi

Yritykset ja yhteisöt

Haasteen kuvaus Haaste voimassa Yhteyshenkilö
Yritysten asettamat haasteet
x.x.20xx-x.x.20xx
Titteli Etunimi Sukunimi email@mailiosoite.fi