7.5.2020 Kansainväliset kilpailutukset -koulutuswebinaari

EduPark lentoon -hanke järjestää ‘Kansainväliset kilpailutukset’ -koulutuksen webinaarina 7.5.2020 klo 9.00-16.00. Koulutus toteutetaan Zoom-yhteydellä ja hyödynnämme myös Claned-ympäristöä. Molempiin toimitetaan linkit ja rekisteröitymisohjeet ilmoittautuneille.

Koulutuspäivän sisältö

 • Kv. asiakkaat ja ostoprosessit
  • Asiakassegmentti ja tyypillinen ostoprosessi
  • Suorahankinta ja erilaisia tarjouskilpailuprosesseja
  • Joitakin tarjouskilpailuiden mallinnuksia (prosessi, päätöksenteko, vaatimukset toimittajilta jne.)
  • Oman kyvykkyyden arviointi: Mitä voimme tarjota? Millä edellytyksillä? Missä roolissa?
 • Palveluntarjojan (myynti)prosessi kv.tarjouskilpailuissa (opetussektori)
  • Ryhmätyö palvelutarjoajan tehtävistä tarjoussyklin eri vaiheissa
   • Tiedonhankinta tarjouskilpailuista, keinoja päästä ”lyhyelle listalle”
   • Kiinnostuksen ilmaisu
   • Teknisen ja hintatarjouksen laatiminen, asiantuntijahankinta, fact-finding
   • Sopimusneuvottelut, sopimukset
   • Projektijohtaminen ja asiantuntijatiimin johtaminen
   • Projektin päättäminen ja arviointi
   • Työkaluja tarjoussyklin eri vaiheisiin
 • Nykytilanteen ja kyvykkyyksien arvionti: Missä olemme nyt? Mitä edellyttää toimiminen eri tason tarjouskilpailuissa? Mitä tarkoittaa toimiminen ns. lead –yrityksenä entä konsortion jäsenenä, alihankkijana tai yksittäisenä asiantuntijana? Mikä taso yrityksellemme sopiva? Mikä rooli on yrityksellemme sopiva? Mitä meidän täytyy tehdä sopivalle tasolle ja rooliin pääsemiseksi?

Webinaarin toteutustavasta

Normaalin webinaarin lisäksi käytämme Claned-alustaa jonne kokoamme oppimateriaalin: ppt-esityksen lisäksi harjoituksia, joihin liittyy lyhyt video “ylimääräistä oppimateriaalia”, esim. oikea tarjous tai kirjallisesti kuvattu tosielämän tilanne johon liittyy oppimistehtävä. Webinaarin aikana osallistujille annetaan aikaa miettiä oppimistehtävää yksin tai yhdessä oppimisympäristössä tai omassa työpaikassaan, jonka jälkeen tehtävää käsitellään webinaarissa. Ne, ketkä eivät pääse osallistumaan, voivat halutessaan tutustua oppimateriaaleihin ja tehdä tehtävät omalla ajalla noin parin viikon ajan koulutuksen järjestämisestä.

Kouluttajana toimii Timo Juntunen Soprano Oyj:sta. Timo on toiminut vuosina 2004-2010 EduClusterin edeltäjän UniServices Oy:n toimitusjohtajana ja sen jälkeen 2010-2018 Jyväskylän ammattikorkeakoulun koulutusvientijohtajana ennen siirtymistään pörssiyhtiö Soprano Oyj:n koulutusvientiyksikön, MIF Academy:n johtajaksi. Vuosien 2006-2008 aikana hän toimi Keski-Suomen koulutusvientiklusterin kehittämisprojekteissa ja vuosien 2008-2010 aikana kansallisen klusterihankkeen työryhmissä ja selvitystehtävissä. Hän on toiminut myös kansainvälisissä ICT-klusterihankkeissa projektipäällikkönä. Timo on toiminut kansainvälisten kehityksen rahoittajien laajojen opetussektorin kehittämishankkeiden johtajana ja tiiminvetäjänä kentällä ja osallistunut vuodesta 2004 lähtien monipuolisesti niinorganisaatioiden koulutusvientikapasiteetin kehittämiseen kuin strategiseen ja operatiiviseen työhön erilaisissa koulutusvientiorganisaatioissa.

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen lähettämällä sähköposti osoitteeseen ville.nivalainen (at) joensuu.fi. Tällöin voimme lähettää sinulle webinaarin osallistumislinkin ja materiaalit.