200 kiinalaisen leirikoulu Joensuussa ja Kontiolahdella

Leirikouluviikko tuo lähes 200 kiinalaista nuorta Joensuuhun elokuussa

Joensuun kaupunki järjestää yhdessä Kontiolahden kunnan kanssa leirikouluviikon 195 oppilaalle 19.–23.8.2019. Saapuvalle ryhmälle järjestetään tervetuliaisjuhla Joensuussa sunnuntaina 18.8. Oppilaat tulevat Kiinan Pekingistä koulusta numero 171 ja oppilaiden mukana matkustaa 14 opettajaa.

Viikon ajan kiinalaisoppilaat ovat ryhmissä alueen kouluissa ja toimivat yhdessä suomalaisten oppilaiden kanssa suomalaisen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Joensuun kaupungin koulutuspalvelut yhdessä Kontiolahden koulutoimen kanssa laativat koulupäivien aikaisen ohjelman ja vierailijoiden ilta-aktiviteettien järjestämisestä vastaa Riveria. Koulujen ohjelma sisältää ilmiöoppimista, jota toteutetaan luonnossa ja monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä. Osa viikon ohjelmasta on kaikille kouluille ja oppilaille yhteistä, osa koulujen omien painopisteiden mukaista toimintaa.

Vierailun tavoitteena on tarjota vieraille kokemus suomalaisesta laadukkaasta opetusjärjestelmästä, puhtaasta Pohjois-Karjalaisesta luonnosta ja alueen ihmisistä, jotka saavat elää tutkimusten mukaan maailman onnellisimmassa maassa ja nauttia maailman puhtaimmasta ilmasta. Yhteistyökoulujen oppilaille vierailu mahdollistaa opetussuunnitelman mukaisesti kieli- ja kulttuurikasvatusta sekä arvokkaan kokemuksen kansainvälisyydestä ja sen mahdollisuuksista.

Kouluista mukana ovat Nepenmäen koulu, Lyseon peruskoulu, Pataluodon koulu, Heinävaaran koulu, Kontiolahden koulu, Lyseon lukio ja Yhteiskoulun lukio sekä Joensuun kaupungin mediakeskus. Oppilaat ovat keskimäärin 14–17-vuotiaita ja suomalaiset isäntäluokat ovat kahdeksansia luokkia sekä lukioita.

 

Joensuun seudun valikoituminen leirikoulukohteeksi

Vierailun taustalla on kiinalais–australialainen matkaoperaattori Asece, joka on erikoistunut järjestämään leirikouluja kiinalaisille lapsille ja nuorille Australiassa. Yrityksen suomalaisena matkaoperaattorina toimii Lappeenrantalainen Go-Nordic. Yhteistyömahdollisuuksia kartoittavien keskustelujen käynnistäjinä toimi Visit Karelian ja Business Finlandin aktiivinen pohjatyö. Suomen lisäksi vierailun kohdemaavertailussa mukana oli loppuvaiheessa USA ja Kanada. Suomessa alustavaan prosessiin osallistui useita kaupunkeja ja lopulta valinta kohdistui Pohjois-Karjalaan ja Joensuun seutuun.

– Joensuun alueen koulutustoimijoiden ekosysteemi EduPark ja sen kautta alueen jäsentyneempi yhteistyö koulutusliiketoiminnan alalla mahdollisti nopean reagoinnin mittakaavaltaan näinkin suureen vierailupyyntöön. Kaupungin panostukset koulutusekosysteemiin ja koulutusliiketoimintaan alkavat kantaa hedelmää, toteaa Joensuun kaupungin hyvinvoinnin kehittämisjohtaja Jani Kaasinen.

– Tämän mittakaavan tiedusteluun vastaaminen ei olisi mitenkään ollut mahdollista ilman ennakkoluulottomasti ja positiivisesti ideaan suhtautuneita rehtoreita, kouluja ja opettajia. Prosessi vietiin laadukkaasti läpi todella nopealla aikataululla ja tästä suurin kiitos menee alueen aktiivisille ja kansainvälisyysmyönteisille kouluille. Lisäksi alueen kuntien kanssa koulutusliiketoiminnan näkymistä oli keskusteltu jo aiemmin, joka nopeutti yhteistyön syntymistä, kertoo Kaasinen.

Elokuussa toteutuva pilottivierailu avaa uusia mahdollisuuksia koulutusliiketoiminnalle Joensuussa ja laajemmin koko maakunnassa. Elokuun vierailun jälkeen kokemukset viikosta kerätään ja analysoidaan.

– On tärkeää, että kouluja kuullaan herkällä korvalla koulutusliiketoimintaa kehitettäessä. Ala on Suomessa varsin nuori ja sen täytyy sopia saumattomasti koulun perustehtävään ja täydentää koulujen oppilaiden ja opettajien vuotta positiivisella tavalla. Lisäksi koulutusliiketoiminnan tuloilla kaupungin tulee kattaa vierailusta aiheutuvat kulut, verovaroin toimintaa ei subventoida, Jani Kaasinen lisää.

Vierailu tuo Visit Karelian laskelmien mukaan alueelle 1 400 majoitusvuorokautta ja elinvoimanäkökulmasta tarkasteltuna mittavan rahallisen arvon alueen palvelutuotantoon.

EduPark-koulutusekosysteemistä lisää: www.edupark.fi

 

Lisätietoja 

Joensuun kaupunki:
Jani Kaasinen
hyvinvoinnin kehittämisjohtaja
jani.kaasinen@joensuu.fi
Puh. 050 566 5847

Anna Renko
anna.renko@joensuu.fi
rehtori Lyseon peruskoulu

Kontiolahden kunta:
Auli Pulkki
rehtori Kontiolahden koulu
auli.pulkki@kontiolahti.fi

Niina Vatanen
viestintäsuunnittelija
niina.vatanen@kontiolahti.fi

Visit Karelia:
Yu Nan (English / China)
Asia account manager
nan.yu@kareliaexpet.fi

Anna Jetsu
destination marketing manager
anna.jetsu@visitkarelia.fi

Riveria:
Katja Väyrynen
projektipäällikkö
katja.vayrynen@riveria.fi

Anne Keränen
viestinnän kehittäjä
anne.keranen@riveria.fi

EduPark:
Ville Nivalainen
projektipäällikkö
ville.nivalainen@joensuu.fi

 


 

OHJELMA 19.-23.8.2019: LEIRIKOULU KIINALAISILLE
Ryhmä 1: Kontiolahden koulu, 21 oppilasta

klo Maanantai Tiistai Keskiviikko klo 8-19 Torstai Perjantai
9-11 Tutustumista suomalaisten oppilaiden kanssa, ryhmätöitä Käsityö / kotitalous- työpaja Luontoretki Suomunjärvelle Kuvaamataidon ja musiikin työpajat Viikon koonti ja läksiäisjuhla, todistukset
11-12 koululounas koululounas retkilounas koululounas koululounas
12-14.30 Kontiolahti tutuksi kävellen/fatbikeilla Mediakeskuksen järjestämä teknologiatyöpaja Joensuun lyseon peruskoululla Retki Suomunjärvelle jatkuu

Päivällinen luontokohteessa

Kotitalouden ja käsityön työpajat

 

Ryhmä 2: Nepenmäen koulu, 20 oppilasta

klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai klo 8-19 Perjantai
9-11 Tutustumista suomalaisten oppilaiden kanssa, ryhmätöitä Mediakeskuksen järjestämä teknologiatyöpaja Joensuun lyseon peruskoululla Osallistuminen suomalaisille oppitunneille / työpajoja koululla Luontoretki Kolille Viikon koonti ja läksiäisjuhla, todistukset
11-12 koululounas koululounas koululounas retkilounas koululounas
12-14.30 Osallistuminen suomalaisille oppitunneille / työpajoja koululla Kaupunkisuunnistus Retki Kuhasalon luontopolulle / vedenpuhdistamoon Retki Kolille jatkuu,

mahdollisesti käynti Kivikeskuksessa

Päivällinen luontokohteessa

 

Ryhmä 3: Heinävaaran koulu, 20 oppilasta

klo Maanantai Tiistai Keskiviikko klo 8-19 Torstai Perjantai
9-11 Yhteinen päivänvaus, suomalaiseen koulujärjestelmään tutustumista Käsityöpaja: loimulautojen valmistus

Liikuntapaja: kävely metsässä ja marjastus

Luontoretki Vekarukselle Mediakeskuksen järjestämä teknologiatyöpaja Joensuun lyseon peruskoulussa Viikon koonti ja läksiäisjuhla, todistukset
11-12 koululounas koululounas retkilounas koululounas koululounas
12-14.30 Pihaliikuntarata ja lettujen paistoa laavulla koulun pihapiirissä Kuvaamataidon paja Luontoretki jatkuu

Päivällinen luontokohteessa

Kaupunkisuunnistus

 

Ryhmä 4: Pataluodon koulu, 20 oppilasta

klo Maanantai Tiistai klo 8-19 Keskiviikko Torstai Perjantai
9-11 Tutustumista suomalaisten oppilaiden kanssa, ryhmätöitä Luontoretki Kolille Mediakeskuksen järjestämä teknologiatyöpaja Joensuun lyseon peruskoululla Musiikkityöpaja

suomalaisten oppituntien seuraamista

Viikon koonti ja läksiäisjuhla, todistukset
11-12 koululounas retkilounas koululounas koululounas koululounas
12-14.30 Kotitalouspaja: retkieväät Luontoretki jatkuu

Päivällinen luontokohteessa

Kaupunkisuunnistus Työpaja koululla

(leikki, tanssi)

 

Ryhmä 5a: Lyseon peruskoulu, 20 oppilasta

klo maanantai tiistai klo 8-19 keskiviikko torstai perjantai
9-11 Tutustumista suomalaisten oppilaiden kanssa, ryhmätöitä Luontoretki Petkeljärvelle työpaja koululla:

ympäristö, teknologia

Kaupunkisuunnistus Viikon koonti, läksiäisjuhlat, todistukset
11-12 koululounas retkilounas koululounas koululounas koululounas
12-14.30 työpaja koululla: taide, englannin kieli Luontoretki jatkuu

Päivällinen luontokohteessa

Mediakeskuksen teknologiatyöpaja

Joensuun lyseon peruskoululla

Ilmaisutaidon työpaja Urheilutalolla

 

Ryhmä 5b: Lyseon peruskoulu, 20 oppilasta

klo maanantai tiistai keskiviikko torstai klo 8-19 perjantai
9-11 Tutustumista suomalaisten oppilaiden kanssa, ryhmätöitä työpaja koululla:

taide, englannin kieli

Ilmaisutaidon työpaja Urheilutalolla Luontoretki Petkeljärvelle Mediakeskuksen teknologiapaja, viikon koonti, läksiäisjuhlat, todistukset
11-12 koululounas koululounas koululounas retkilounas koululounas
12-14.30 työpaja koululla:

ympäristö, teknologia

Kaupunkisuunnistus Pohjois-Karjalan museo: kierros ja työpajat Luontoretki jatkuu

Päivällinen luontokohteessa

 

Ryhmät 6 ja 7: Yhteiskoulun lukio ja Lyseon lukio, 73 oppilasta

klo Maanantai Tiistai Keskiviikko klo 8-19 Torstai Perjantai
9-11 Tutustumista kouluun ryhmissä: Joensuun Yhteiskoulun lukio

Terveysinfo

Peliaamupäivä: pesäpallo, salibandy, mölkky Luontoretki Petkeljärvelle Kaupunkisuunnistus Viikon koonti, läksiäisjuhla ja todistukset
11.15-12.15 koululounas koululounas retkilounas koululounas koululounas
12.15-14.30 Teknologiatyöpaja Peli-iltapäivä:

pesäpallo, salibandy, mölkky

(kolme ryhmää)

 

Luontoretki jatkuu

Päivällinen luontokohteessa

Mediakeskuksen järjestämät teknologiatyöpajat