EduParkin vierailu Chileen ja Peruun

EduParkin vientimatka Andien maihin Etelä-Amerikkaan

Joensuun ja Pohjois-Karjalan koulutusliiketoiminnan verkosto EduPark teki vientimatkan huhti- ja toukokuiden vaihteessa Etelä-Amerikan länsirannikolle Chileen ja Peruun. Matka oli järjestyksessä kolmas EduParkin matka Latinalaiseen Amerikkaan, joka on sen kansainvälisen tiekartan painopistealue. Matkalle osallistuivat edustajineen Karelia, Riveria, UEF ja Finland University sekä Joensuun kaupunki ja Business Joensuu.

EduParkin toimijat kävivät useita eri tasoille ja eri teemoihin kohdistuneita neuvotteluita matkan aikana, ja matka oli tuloksekas. Jatkotyöstöä tehdään useassa teemassa sopivaksi osoittautuneiden asiakkaiden kanssa ja liiketoimintanäkymät ovat erinomaiset valituissa tapauksissa.

Miksi Peru ja Chile?

Perun poliittista vakautta ovat horjuttaneet korruptiokriisit, mutta siitä huolimatta talous on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Määräävä kasvu on tullut kaivosteollisuudesta. Kaivosinvestointien odotetaan kasvavan lähes 30% enemmän vuonna 2019 kuin viime vuonna. Presidentti Martin Vizcarran hallitusohjelman mukainen kaivosinvestointien kasvu lisää alan koulutustarvetta. 30 miljoonaan asukkaan Peru on viime vuosina ollut Etelä-Amerikan nopeimmin kehittyviä talouksia, mutta koulutuksen heikkoudet heikentävät maan kansainvälistä kilpailukykyä.

Pohjoiskarjalaisia oppilaitoksia ja yrityksiä Perussa kiinnostavat kaivosalan koulutusten ohella myös muut koulutustarpeet, kuten opettajien täydennyskoulutus, terveys- ja sosiaaliala sekä palvelualojen ammatillinen koulutus.

Chile on puolestaan monella mittarilla Latinalaisen Amerikan kilpailukykyisin ja vakain talous. Chile on OECD:n jäsen ja nykyaikainen teollisuusmaa. Se on alueen vähiten korruptoitunut yhteiskunta. Suhteellisen pienestä koostaan huolimatta Chile on kiinnostava markkina: chileläisten ostovoima on Latinalaisen Amerikan korkein, maan lainsäädäntö yritysystävällinen ja verotus maltillista. Chilen talous on kasvanut nopeasti.

Suomen ja Chilen välinen kauppa on kehittynyt tasaisesti ja vuonna 2014 kauppavaihto oli noin 360 miljoonaa euroa. Chile on Etelä-Amerikan mittakaavassa pienestä 17,4-miljoonaisesta väkiluvustaan huolimatta Suomen toiseksi suurin kauppakumppani Latinalaisessa Amerikassa. Suurin on Meksiko.
Chile on maailman suurin kuparin tuottaja ja 30% maailman kuparista tuotetaan siellä. Kaivos- ja metallurgisen teollisuuden kasvu vauhdittaa yleistä talouskasvua. Perun ohella myös Chilen haasteita ovat opettajakoulutuksen heikko taso, epäluottamuksen maan peruskoulutusjärjestelmää kohtaan ja heikko ammatillinen koulutusjärjestelmä.

Molemmissa maissa heikosti koulutettu nuori väestö on haaste verotusjärjestelmälle sekä työmarkkinoiden uudistumiselle. Perun 30 miljoonasta asukkaasta 8,5 miljoonaa on 25 – 29 vuotiaita, mutta heistä vain 35 % on toisen asteen koulutuksen tai korkeakoulutuksen piirissä. Chilessä on 17 miljoonaa asukasta, joista vajaa miljoona on 25- 29 vuotiaita. Chilessä 37% nuorista toisen asteen koulutuksen ja yliopistokoulutuksen piirissä. Yliopisto-opiskelijoiden määrä on kasvanut viime vuosina 6,3 % valtiontakaaman opintolainajärjestelmän uudistuksen vuoksi. Molemmissa maissa yliopistokoulutuksen suurin este on yliopistojen korkeat lukuvuosimaksut.

EduPark – uudentyyppinen klusterimalli

Joensuun seudun oppilaitosten ja yritysten luoma EduPark on Suomen koulutusviennin sektorilla uudentyyppinen klusterimalli, jossa ovat mukana kaikki alueen keskeiset toimijat varhaiskasvatuksesta yliopistoon sekä eri alojen yrityksiä. Julkisen ja yksityisen toimijakentän verkosto muodostettiin kolme vuotta sitten ja sen yhteistyötä kehitetään koko ajan. Verkostoon liittyminen on maksutonta ja verkosto on avoin kaikille siitä kiinnostuneille. Kansainvälisesti verkosto on ainutlaatuinen.EduParkin mahdollisuudet koulutuskokonaisuuksien rakentamisessa herättävät kiinnostusta kansainvälisesti.

EduPark on Suomen kansallisen koulutusviennin ohjelman Education Finlandin liitännäisjäsen. Verkoston jäsenillä on oikeus käyttää Education Finlandin liitännäisjäsenen laatuleimaa tuotteissaan EduParkin jäsenyys mainiten.