25.1.2019 rahoituskoulutus: Finnpartnershipin ja ELY-keskusten tuet

Tervetuloa EduParkin rahoituskoulutukseen 25.1.2019

EduPark lentoon- ja Finpetra -hankkeet järjestävät rahoitustyöpajan, joka on suunnattu yritysten ja oppilaitosten edustajille sekä koulutusliiketoiminnasta kiinnostuneille. Korkeatasoiseen liiketalouden ja viennin osaamiseen kuuluu yhtenä osana erilaisten rahoitusmuotojen hallinta. Esittelyssä tässä koulutuksessa ovat ELY-keskuksen palvelut ja Finnpartnershipin liikekumppanuustuki.

Alueelliset ELY-keskukset tarjoavat asiantuntija- ja rahoituspalveluja liiketoiminnan kehittämiseen. Yritysten kehittämispalvelut ovat konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä sekä työllisyyttä.

Yrityksen kehittämisavustuksella on mahdollista tukea yrityksen liiketoiminnan kehittämistä, kansainvälistymistä ja investointeja, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen.

ELY-keskusten palveluista tilaisuudessa tietoa antaa Team Finland koordinaattori Tapio Kinnunen Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta

Finnpartnership esittelee liikekumppanuustukea tukimuotona, selvittää miten liikekumppanuustukea voisi hyödyntää yrityksen kehitysmaahan suuntautuvassa hankkeessa sekä esittelee muita Finnpartnershipin palveluita, kuten valmiita yritysaloitteita tarjoavaa Matchmaking-palvelua kansainvälistyville yrityksille.

Liikekumppanuustuki on rahallista tukea kehitysmaihin suuntautuvien hankkeiden suunnittelu-, kehitys- ja koulutusvaiheisiin. Tukea voi hakea suomalainen yritys tai muu toimija pitkäaikaiseen, kaupalliseen yhteistyöhön tähtäävään ja liiketaloudellisesti kannattavaan toimintaan, mm. tytäryhtiötä perustettaessa hankkeen hankeselvitys- ja koulutuskustannuksiin.

Työpajan loppupuolella on mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun omasta hankeaihiosta Finnpartnershipin asiantuntijan kanssa. Mikäli olet kiinnostunut kehittämään liikeideaasi työpajassa – ilmoittaudu mukaan!

Koulutuspäivä on ensimmäinen EduPark lentoon -hankkeen vuoden 2019 koulutuksista, joissa tarjotaan apua kansainvälistymiseen, rahoituspalveluihin, tuotteistamiseen, tuotekehitykseen ja myyntiin. Suomalaiselle koulutukselle on kysyntää maailmalla. Koulutusviennin arvo kasvoi vuoden 2018 aikana 350 miljoonaan euroon.

Ohjelma:

Aika: 25.1.2018 klo 8.45-14.00
Paikka: Karelia-ammattikorkeakoulu, Tikkarinne 9, A-Talo, Kokoushuone KEPA A224

8.30 – 8.45 Aamukahvi
8.45 – 9.00 Seminaarin aloitus: Esittely ja tilannekatsaus: EduPark lentoon – koulutuksesta liiketoimintaa
Kehittämispäällikkö Ville Nivalainen, Joensuun kaupunki & kehityspäällikkö Auli Leskinen, Business Joensuu
9.00 – 9.30 ELY-keskuksen palvelut yrityksille
Team Finland koordinaattori Tapio Kinnunen, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
9.30 – 9.45 Keskustelu
9.45 – 11.00 Finnpartnershipin liikekumppanuustuki
Programme Officer Senni MuiniekkaFinnpartnership
11.00 – 11.30 Keskustelu
11.30 – 12.15 Lounastauko (omakustanteinen)
12.15 – 12.45 Finnpartnershipin Matchmaking -palvelu
12.45 – 13.00 Kahvi
13.00 – 14.00 Osallistujien hankeaihioiden käsittelyä, keskustelua, yhteistyössä Team Finlandin ja Finnpartnershipin kanssa

Pieniä muutoksia voi tulla vielä iltapäivän aikatauluun.

Ilmoittautumiset 21.1.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen ville.nivalainen@joensuu.fi

Tikkarinteen kampuskartta ja pysäköinti

Pysäköintiin A-paikoille tarvitaan erillinen lupa, jonka saa vahtimestarilta E-talon aulasta.